Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Krumspring gældende fra 26/4-2015.

Generelle oplysninger om klubben:

Klubbens juridiske navn: Krumspring
Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 34 11 20 37

Adresse:
Krumsprings formand: Julie Beier Lund har telefon 42 22 22 04
Mail: julie@krumspring.dk

Officiel e-mail adresse: krumspring@krumspring.dk

Officiel web-adresse: www.krumspring.dk


PRISER

Alle priserne på www.krumspring.dk er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

Når du via dit dankort laver en Tilmelding til et eller flere hold , sker det som en forudbetaling for den periode, der er angivet på holdoversigten ved købet.


BETALING

www.krumspring.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

Betaling sker forud. Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort. Læs eventuelt mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.


FORTRYDELSESRET

Børn skal efter vores mening ikke tvinges til at dyrke gymnastik. Derfor er der mulighed for, at I kan få en del af kontingentet refunderet, hvis I henvender jer via e-mail til krumspring@krumspring.dk. Fortrydelsesretten gælder indtil 28 dage efter først mulige startdato. I praksis vil det betyde, at medlemmet kan prøve mindst 2 gange, selvom man tilmelder sig lige før en ferie.


PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Krumspring samt medlemsadministration.
Som registreret bruger hos Krumspring har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven (og Persondataforordningen).

Personoplysningerne opbevares i max. 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos Krumspring, tildeles et nummer og en adgangskode. Det er kundens ansvar at opbevare disse informationer betryggende.


NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til de(n) e-mailadresse(r), kunden har oplyst.


COOKIES

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie, på den computer kunden benytter.

I Internet Explorer kan cookies slettes under menuen "Funktioner" (Alt X) - "Internetindstillinger" - "Slet browserdata". Browseren kan indstilles til at slette cookies m.v. ved afslutning af programmet.


TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR

Det tilstræbes at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).


PRISER

Vi modtager betaling fra Dankort
Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.


ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden


FORBEHOLD

Krumspring tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Krumspring er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.


ANSVARSFRASKRIVELSE

Krumspring og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.krumspring.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

- at www.krumspring.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

Krumspring og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede.

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Krumsprings ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Krumspring. Krumspring påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Krumsprings ydelser via ForeningLet.


KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

Krumsprings administrator Claus Hansen claus@krumspring.dk 2494 0583