Krumsprings instruktører har udarbejdet disse


Corona-regler i Krumspring

Hvad gør vi?


  • Vi overholder de regler og retningslinjer for idrætsaktiviteter, der er udarbejdet af Københavns Kommune og af DGI/DIF.
  • Vi sørger for, at antal tilladte personer i lokalet ikke overskrides
  • Vi vurderer om der er øvelser, der ændres eller udgår midlertidigt
  • Vi orienterer kontaktperson nr. 1 via sms/opringning, før vi sender børn hjem, hvis de udviser symptomer eller er syge

Hvad forventer vi af jer?


  • I/jeres børn bliver hjemme, hvis der er det mindste tegn på sygdom
  • Hvis barnet får en positiv test efter at have været til træning, vil vi meget gerne have besked, så vi kan informere holdet.

Krumsprings retningslinjer opdateres i takt med myndighedernes retningslinjer.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister via Claus.